Предимства на esd повдигнати подове в оборудването

За големи, средни и малки компютърни зали, за да се предотврати неблагоприятното въздействие на статичното електричество върху оборудването в помещението, е необходимо да се монтират esd повдигнати подове.Тъй като предлага следните предимства:

 

1, опростява инсталацията и осигурява по-голяма гъвкавост за промяна и разширяване на конфигурацията на оборудването в бъдеще.

2. Оборудването в машинното помещение може да се свързва свободно под антистатичния под, което е удобно за полагане и поддръжка и прави машинното помещение спретнато и красиво.

3, той може да защити всички видове кабели, проводници, линии за данни и контакти, така че да не се повреди.

4. Стаята може да използва пространството под пода като въздушна библиотека със статично налягане на климатика, за да се получи задоволително разпределение на въздуха.Без значение къде е инсталирано компютърното оборудване, въздухът може да се получи през фурмата на антистатичния повдигнат под.

5, благоприятства поддръжката на дъното на оборудването.

6, премахване на вредата от излагането на кабела върху човешкото тяло.

7. Регулируемият антистатичен под може да се използва за премахване на неравномерността на реалната земя и осигуряване на цялостната равнина на земята в машинното помещение.

8, може да причини изтичане на статичен заряд към земята и да отразява електромагнитното излъчване.

6583d4f0e7f8b4bb76aa150ed889c24

Време на публикация: 11 април 2022 г